I'm seeing a tunnel at the end of these lights.
dovahkiin, dovahkiinnaal ok zin los vahriinwah dein vokul mahfaeraak ahst vaal!ahrk fin norok paal graanfod nust hon zindro zaandovahkiin, fah hin kogaan mu draal

dovahkiin, dovahkiin
naal ok zin los vahriin
wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal!
ahrk fin norok paal graan
fod nust hon zindro zaan
dovahkiin, fah hin kogaan mu draal